Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ubezpieczenia –

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Stegnie dokonuje za pośrednictwem CONCORDII POLSKA SA i CONCORDII CAPITAL następujących ubezpieczeń.

1. Majątkowe– oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku.

2. Komunikacyjne – zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.

3. Rolne – Grupa Concordia ubezpiecza polskich rolników oraz ich majątek.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, AGRO – CASCO, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,

4. Osobowe – (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek. Concordia WIGOR – ubezpieczenia osobowe

5. OC – jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.

6. Concordia PROFIT – to oferta ubezpieczeń majątkowych dla firm, która łączy w sobie najlepsze cechy pakietu oraz indywidualnych ryzyk połączonych w rozwiązania systemowe. Jest to propozycja dla małych, średnich i dużych firm. Cechuje się zróżnicowanym zakresem ubezpieczenia, zniżkami za wielkość ubezpieczanego majątku, przejrzystością OWU, brakiem ograniczeń wartości mienia i przychodu z działalności. Concordia PROFIT składa się z 10 niezależnych modułów: ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilną, szyby, elektronika, cargo krajowe, cargo międzynarodowe, maszyny od uszkodzeń, maszyny elektryczne, utrata zysku. System Concordia PROFIT oparty jest na jednej polisie, w skład której wchodzą jedynie ryzyka wybierane przez ubezpieczającego się przedsiębiorcę. Dzięki temu zabiegowi nie musi on płacić składki za ryzyka na które ze względu na specyfikę jego działalności nie będzie narażony a za które w przypadku wymaganego pakietu ryzyk mógłby zapłacić. Istnieje również możliwość w najistotniejszych dla przedsiębiorcy ryzykach (np. ogień czy elektronika) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia nawet o kilkanaście klauzul dodatkowych.

7. Concordia PLUS – to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek. Pakiet dla Bliskich zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia można uzupełnić o terminowe i kapitałowe ubezpieczenia na życie i dożycie.

8. Concordia Firma – to pakiet ubezpieczeń dostosowanych do specyfiki działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym uzyskali łączny przychód nie wyższy niż 15 mln zł oraz ubezpieczających mienie na sumę nie wyższą niż 5 mln zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oferta Concordia Firma zapewnia ubezpieczenie;

CONCORDIA CAPITAL SA

 

Sprawdź także

Kontakt

Wejdź i skontaktuj się z nami przez www lub sekretariat@bsstegna.pl, tel 55 246 9090

Sprawdź

Oferta

Sprawdź naszą najnowszą ofertę rachunków, lokat i kredytów.

Sprawdź

Internet Banking

Korzystaj z swojego rachunku, gdziekolwiek jesteś - wystarczy przeglądarka i dostęp do sieci.

Sprawdź