Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia –

Historia

Bank Spółdzielczy w Stegnie powołany został na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Sztutowie 31 października 1948 roku.

Osadnicy, którzy przybywali na Żuławy już od połowy 1945 roku zajęci byli przede wszystkim odbudową gospodarstw i osuszaniem zalanych przez wycofujące się wojska niemieckie żyznych żuławskich ziem. Szybko okazało się, że brak jest źródła finansowania kosztownych robót, nie ma za co kupić ziarna na siew, czy materiałów budowlanych.

W Sztutowie znalazła się grupa osób zainteresowanych utworzeniem kasy spółdzielczej. Według księgi protokołów, na zebraniu założycielskim obecnych było 16 osób, które już wcześniej zadeklarowały wolę założenia Kasy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Jan Skowroński, asesorami Czesław Kaczmarek i Paweł Filipiuk, sekretarzem Józef Panasiuk. Przyjęto statut i nazwę „Gmina Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami” z siedzibą w Sztutowie.

Kalendarium rozwoju

  1. Od 1948 do 1954 roku – trudny okres początkowego rozwoju bez własnego lokalu, wyposażenia i braku odpowiedniej wykwalifikowanej kadry.
  2. Od 1955 do 1961 roku okres afery konopnej i całkowitego upadku „Gminnej Kasy Spółdzielczej”.
  3. Od 1962 do 1980 roku okres odbudowy i intensywnego rozwoju Gminnej Kasy Spółdzielczej SOP i obecnego Banku Spółdzielczego.
  4. W latach 1981-1982 okres stanu wojennego i ograniczenie dalszego rozwoju.
  5. Po 1982 roku dalszy okres rozbudowy sieci placówek Banku i jego rozwoju.

W latach 1952 – 1961 Kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej był Aleksander Zin.

Od 1962 roku na stanowisko Kierownika Gminnej Kasy powołano Michała Pietrucina, który następnie pełnił funkcję dyrektora, V-ce Prezesa a obecnie pełni funkcję Prezesa. Od daty zatrudnienia na stanowisko kierownika Michała Pietrucina nastąpił intensywny rozwój Gminnej Kasy Spółdzielczej a obecnie Banku Spółdzielczego. Od 1982 do 1989 roku dyrektorem Banku była Grażyna Spychalska, a od 1990 roku do 28 listopada 2008 roku Grażyna Spychalska pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 1948 – 1990 wszyscy członkowie zarządu pracowali społecznie. Do najbardziej zasłużonych członków Zarządu pracujących społecznie w tym okresie należy zaliczyć Marcina Juśko jako Prezesa Zarządu i Jana Sumę jako V-ce Prezesa Zarządu, którzy pracowali w tym Banku ponad 38 lat.

Społecznie pracującymi członkami Zarządu w latach 1948-1990 byli ponadto: Józef Panasiuk, Józef Biały, Paweł Urban, Andrzej Flejszar, Adam Tymczyszyn, Marek Bereśniewicz.

W dniu 28 listopada 2008 roku dokonano wyboru nowego składu Zarządu:

Prezes Zarządu – Michał Pietrucin
V-ce Prezes Zarządu – Grzegorz Witkowski
Członek Zarządu – Józef Stefaniak

Rada Nadzorcza Banku obecnie składa się z 9 członków. Do najbardziej zasłużonych członków Rady należy zaliczyć Michała Jasiewicza, Józefę Łukasik, którzy pełnili funkcję Przewodniczących Rad przez okres od 20 do 30lat.

Bank Spółdzielczy w Stegnie z każdym rokiem osiąga pozytywne wyniki finansowe jest to zasługa kadry kierowniczej, wszystkich zatrudnionych pracowników oraz organów samorządowych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku suma bilansowa zbliżyła się do 90 mln zł. Kapitał własny przekroczył 8 mln zł. Obligo kredytowe przekracza 60 mln zł. Środki zgromadzone na rachunku wynoszą 69 mln zł. Liczba członków wynosi 563, przeciętny udział członkowski na 1członka wynosi 3.400 zł.

Bank obsługuje klientów w liczbie ponad 6.500 w 6 placówkach bankowych, zatrudniając 36 pracowników.

Na terenie działania Banku uruchomiono 8 bankomatów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług bankowych, gwarantujemy życzliwą i profesjonalną obsługę.

Kalendarium
31 październik 1948 r. pierwsze zebranie organizacyjne
9 listopad 1948 r. Walne Zgromadzenie Założycielskie, ukonstytuowanie się pierwszej Rady Nadzorczej
6 grudzień 1948 r. rejestracja przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem RS-252 “Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sztutowie z odpowie – dzialnością ograniczoną”
9 sierpień 1950 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku rejestruje zmianę statutu i nazwę “Gminna Kasa Spółdzielcza w Sztutowie z odpowiedzialnością udziałami”
 18 marzec 1951 r.  w sprawozdaniu przedstawionym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów poinformowano, że w poprzednim roku Gminna Kasa poniosła stratę w wysokości 6. 521 zł
 15 czerwiec 1952 r.  w nowym Zarządzie prezesem zostaje Józef Biały. Ujawniono tzw. aferę konopną, która zakończyła się wyrokami sądowymi
 1953 r.  przeniesienie siedziby Kasy do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Sztutowie
 10 maj 1959 r.  w przedstawionym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdaniu poinformowano, że w poprzednim roku Gminna Kasa poniosła stratę w wysokości 30.366 zł
 Lato 1959 r.  otwarcie punktu kasowego w Stegnie
 Jesień 1960 r.  otwarcie punktu kasowego w Mikoszewie
 28 sierpień 1965 r.  kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej został Michał Pietrucin
 1 wrzesień 1962 r.  kupno budynku na siedzibę Banku w Stegnie
 Luty 1966 r.  pożar w siedzibie SOP na poddaszu budynku GRN w Sztutowie. Utrata wielu archiwalnych dokumentów
 12 czerwiec 1966 r.  walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie nazwy na “Bank Spółdzielczy” i przeniesieniu siedziby do Stegny
 IV kwartał 1966 r.  przeprowadzka do własnej siedziby w Stegnie
 15 kwiecień 1967 r.  stanowisko głównej księgowej obejmuje Irena Ferens
 Październik 1968 r.  uroczyste obchody XX – lecia istnienia Banku
 8 kwiecień 1970 r.  pierwszy oficjalny wniosek mieszkańców Krynicy Morskiej o objęcie ich terenu obsługą bankową przez Bank w Stegnie
 24 maj 1973 r.  obchody XXV – lecia istnienia Banku. Podjęcie uchwały o budowie siedziby dla oddziału BS w Sztutowie. Zmiana w statucie powiększająca obszar działania Banku o Krynicę Morską i okoliczne miejscowości
 Czerwiec 1975 r.  Bank Spółdzielczy w Stegnie w nowej strukturze organizacyjnej województwa elbląskiego. Przejęcie od BS w Ostaszewie placówki w Drewnicy i utworzenie tam punktu kasowego
 29 listopad 1975 r.  otwarcie nowego oddziału Banku w Sztutowie
 2 wrzesień 1978 r.  uroczyste obchody XXX – lecia Banku
 Sierpień 1980 r.  powstanie komórki NSZZ “Solidarność”, strajk w Banku
 Grudzień 1981 r.  odejście na emeryturę Ireny Ferens, objęcie stanowiska głównego księgowego przez Danutę Żywicką
 10 sierpień 1982 r.  objęcie stanowiska Dyrektora Banku przez Grażynę Spychalską
 12 październik 1982 r.  podpisanie aktu notarialnego kupna budynku przeznaczonego na nową siedzibę Banku w Stegnie
 Grudzień 1983 r.  przeprowadzka do obecnej siedziby
 29 wrzesień 1984 r.  Zebranie Przedstawicieli podjęło decyzję o ufundowaniu dla Banku sztandaru
 22 marzec 1984 r.  uroczystość przekazania sztandaru
 8 październik 1988 r.  obchody 40 – lecia istnienia Banku
 20 lipiec 1989 r.  rozpoczęcie skupu i sprzedaży walut obcych
 Marzec 1990 r.  na stanowisko Prezesa Zarządu powołana zostaje Grażyna Spychalska
 1990 r.  zapoczątkowanie komputeryzacji banku
 15 czerwiec 1991 r.  otwarcie filii Banku w Krynicy Morskiej
 21 maj 1993 r. zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie finansowania przebudowy i modernizacji siedziby Banku w Stegnie
 14 październik 1994 r.  zakończenie przebudowy siedziby Banku
 29 listopad 1994 r.  decyzja Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli o przystąpieniu do Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego
 9 czerwiec 1995 r.  podjęto decyzję o budowie nowej siedziby filii Banku w Krynicy Morskiej
 6 czerwiec 1996 r.   otwarcie w Stegnie nowego oddziału Banku przy ul. Kościuszki w Stegnie
 3 październik 1998 r.  uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Stegnie
 Maj 2000 r.  oddanie do użytku nowej placówki w Krynicy Morskiej przy ul. Nowej 73
 Kwiecień 2001 r.  stworzenie jednej bazy księgowej w centrali Banku dla wszystkich placówek Banku
 Lipiec 2001 r.  uruchomienie bankomatu w Filii nr 2 w Krynicy Morskiej
 28 marzec 2002 r.  podpisanie umowy zrzeszającej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu
 Czerwiec 2002 r.  rozbudowa obiektu i uruchomienie bankomatu w Filii nr 1 w Stegnie
 Czerwiec 2003 r.  uruchomienie bankomatu w Filii nr 3 w Sztutowie
 1 maja 2004 r.  zmiana statutu i wielu przepisów bankowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 Lipiec 2005 r.  rozpoczęcie wydawania bezpłatnego informatora bankowego
 2006 r.  wprowadzenie działalności dewizowej, uruchomienie bankowości internetowej
 2007 r.  uruchomienie bankomatu przy centralnej placówce w Stegnie oraz dwóch bankomatów sezonowych przy plażach w Stegnie i Krynicy Morskiej
 czerwiec 2008 r.  uruchomienie bankomatu w Jantarze przy Centrum Rehabilitacyjnym „Neptun”
 28 listopada 2008 r.  odejście na emeryturę Grażyny Spychalskiej po 28 latach pracy na stanowisku prezesa Zarządu.
 22 listopada 2008 r.  uroczyste obchody 60 lecia istnienia naszego Banku
 28 listopada 2008 r.  wybór nowego składu Zarządu: prezes Michał Pietrucin, wiceprezes Grzegorz Witkowski, członek Zarządu Józef Stefaniak.
 listopad 2009 r.  zakończenie kapitalnego remontu elewacji i ocieplenie budynku centrali Banku przy ul. Lipowej
 25 czerwca 2009 r.  bank otrzymał nagrodę HIT-2009 za wysoką jakość usług bankowych
 14 maja 2010 r.  na Zebraniu Przedstawicieli wybór nowej Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję, w jej składzie po raz drugi w historii władz samorządowych naszego Banku znalazła się kobieta.
 22 maj 2010 r.  uruchomienie współfinansowanego ze środków UE półrocznego szkolenia dla 20 pracowników w programie „Europejski Certyfikat Bankowca”.
 25 czerwca 2010 r.  bank po raz drugi otrzymał nagrodę HIT-2010 za edukację i kształcenie kadry w zakresie profesjonalnej wiedzy o bankowości w Polsce i w Unii Europejskiej.
 grudzień 2010 r.  Uruchomienie bankomatu w Drewnicy
 kwiecień 2011 r.  Zakończenie nadbudowy centrali Banku – sali konferencyjnej
 wrzesień 2011 r.  Uruchomienie nowej placówki Banku – Filia Nr 4 w Marzęcinie
 grudzień 2011 r.  Zakończenie modernizacji sali obsługi klienta w centrali banku
 kwiecień 2012 r.  Zdobycie tytułu „Złoty Bank SGB”
 lipiec 2012 r.  Uruchomienie bankomatu w Kątach Rybackich
 sierpień 2012 r.  Zakończenie modernizacji Filii Nr 3 w Sztutowie
 wrzesień 2012 r.  Zakończenie pracy zawodowej Pana Michała Pietrucina
 01 wrzesień 2012 r.  Wybór nowego składu Zarządu Banku:
Grzegorz Witkowski – Prezes Zarządu
Marek Pietrucin – Wiceprezes Zarządu
Józef Stefaniak – Społeczny Członek Zarządu
01 marzec 2013 r. Wybór nowego składu Zarządu Banku:
Grzegorz Witkowski – Prezes Zarządu
Marek Pietrucin – Wiceprezes Zarządu
Natalia Chełmowska – Członek Zarządu