Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Unijny SGB –

Oferta Oferta dla firm Kredyt Unijny SGB

Cel kredytu

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych. Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie kosztów niezakwalifikowanych.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania – 5 lat w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zachowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu – 80 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia w uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie kredytu

– Pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku wnioskodawcy w Banku na który przekazane zostaną środki dotacji.
– Pozostałe formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku „ Instrukcją zabezpieczenia wierzytelności Banku Spółdzielczego w Stegnie”.

Spłata kredytu

Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach określonych w umowie kredytu, w tym ze środków dotacji.

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji (kliknij żeby sprawdzić).

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

 

Sprawdź także

Kredyt obrotowy

Sprawdź

Kredyt inwestycyjny

Sprawdź

Kredyt w rachunku bieżącym

Sprawdź