Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny –

Oferta Oferta dla firm Kredyt inwestycyjny

Cel kredytu

Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

Okres kredytowania

15 lat.

Wysokość kredytu

Wyznaczana w oparciu o: aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie, celowość/efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego, w przypadku kredytowania przedsięwzięć , zadań inwestycyjnych – kredytowana nieruchomość sama w sobie stanowi gwarancję prawidłowej obsługi zadłużenia.

Waluta kredytu

Polski złoty – PLN.

Warunki udzielenia

Posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Stegnie złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku – nie dotyczy spółki celowej), posiadanie zdolności kredytowej – w przypadku przedsięwzięć, zadań inwestycyjnych – ocenie podlega zdolność kredytowanej nieruchomości do generowania dochodów zapewniających prawidłową obsługę zadłużenia, zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny, ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Spłata kredytu

Wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów.

Zabezpieczenie kredytu

Wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

Sprawdź także

Kredyt obrotowy

Sprawdź

Kredyt sezonowy TURIST

Sprawdź

Kredyt Unijny SGB

Sprawdź