Polityka ciasteczek COOKIES

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji:

Polityka Cookies

Zgoda!
Zgoda!
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek oszczędnościowy w złotych –

Oferta Oferta dla Ciebie Rachunek oszczędnościowy w złotych

Rachunek oszczędnościowy w złotych

– Raz w miesiącu można wypłacić gotówkę lub zrealizować przelew za darmo.
– Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od wpłaconej kwoty.
– Odsetki należne kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia Rachunku.
– Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w:

– Wpłaty gotówkowe na Rachunek mogą być wnoszone przez każdą osobę znającą numer Rachunku oraz imię i nazwisko Posiadacza rachunku.
– Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 1.000 zł.
– Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty winien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały.
– Dokument wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz numeru Rachunku nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.

Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane:

Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie.

Pamiętaj!

Wszelkie operacje na rachunkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie możliwe są jedynie w Banku prowadzącym rachunek oraz w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Stegnie.

Sprawdź także

Konto za złotówkę

Sprawdź

Podstawowy rachunek płatniczy

Sprawdź

Lokata JUBILEUSZOWA

Sprawdź