O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Stegnie dokonuje za pośrednictwem CONCORDII POLSKA SA i CONCORDII CAPITAL następujących ubezpieczeń.

CONCORDIA POLSKA SA

 1.  majątkowe - oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 2. komunikacyjne - zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Auto-Casco,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
  • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy,
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja /Auto.
 3. Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.
 4. rolne - Grupa Concordia ubezpiecza polskich rolników oraz ich majątek.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, AGRO – CASCO, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,
  • Pakiet Concordia Agro / Agrobonus
  • Ubezpieczenia dotowane z budżetu państwa - upraw rolnych
 5. osobowe - (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek. Concordia WIGOR - ubezpieczenia osobowe
 6. OC - jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.
 7. Concordia PROFIT - to oferta ubezpieczeń majątkowych dla firm, która łączy w sobie najlepsze cechy pakietu oraz indywidualnych ryzyk połączonych w rozwiązania systemowe. Jest to propozycja dla małych, średnich i dużych firm. Cechuje się zróżnicowanym zakresem ubezpieczenia, zniżkami za wielkość ubezpieczanego majątku, przejrzystością OWU, brakiem ograniczeń wartości mienia i przychodu z działalności. Concordia PROFIT składa się z 10 niezależnych modułów: ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilną, szyby, elektronika, cargo krajowe, cargo międzynarodowe, maszyny od uszkodzeń, maszyny elektryczne, utrata zysku. System Concordia PROFIT oparty jest na jednej polisie, w skład której wchodzą jedynie ryzyka wybierane przez ubezpieczającego się przedsiębiorcę. Dzięki temu zabiegowi nie musi on płacić składki za ryzyka na które ze względu na specyfikę jego działalności nie będzie narażony a za które w przypadku wymaganego pakietu ryzyk mógłby zapłacić. Istnieje również możliwość w najistotniejszych dla przedsiębiorcy ryzykach (np. ogień czy elektronika) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia nawet o kilkanaście klauzul dodatkowych.
 8. Concordia PLUS - to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek. Pakiet dla Bliskich zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia:
  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • ochrony prawnej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
  • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco,
  • ubezpieczenie komunikacyjne, (AC),
  • ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,
 9. Zakres ubezpieczenia można uzupełnić o terminowe i kapitałowe ubezpieczenia na życie i dożycie.
 10. Concordia Firma - to pakiet ubezpieczeń dostosowanych do specyfiki działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym uzyskali łączny przychód nie wyższy niż 15 mln zł oraz ubezpieczających mienie na sumę nie wyższą niż 5 mln zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oferta Concordia Firma zapewnia ubezpieczenie;
  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia,
  • sprzętu elektronicznego,
  • zakłóceń działalności,
  • rzeczy w przewozie krajowym tzw. Cargo,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • kosztów wycofania produktu,
  • ochrony prawnej

 CONCORDIA CAPITAL SA

 • Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców – Życie Komfort
 • Ubezpieczenie kart debetowych – BEZPIECZNA KARTA I PODRÓŻNIK
 • Grupowe ubezpieczenie klienta – Życie PLUS Klienta Banku

Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union