O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Skargi i reklamacje

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Stegnie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Stegnie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Stegnie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl. /dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc 


Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Bank dokonał następujących zmian w procesie obsługi reklamacji:

  • maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na reklamację został skrócony z 90 dni do 60 dni
  • reklamacje mogą być zgłoszone:
  1. osobiście w siedzibie banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.
  2. Telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt na numery telefonu podane na stronie internetowej banku.
  3. Listownie w formie pisemnej na adres siedziby banku lub dowolnej placówce Banku.
  4. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej.Faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.
Zmiany zostały wprowadzone z dniem 20.11.2017 r. Szczegółowych informacji można uzyskać w centrali Banku ul. Lipowa 8

Zasady skarg BS Stegna: pobierz załącznik (plik PDF)

załącznik 1: pobierz załącznik (plik PDF)

załącznik 2: pobierz załącznik (plik PDF)

załącznik 6: pobierz załącznik (plik PDF)

załącznik 13: pobierz załącznik (plik PDF)

Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union