O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Rachunki

OFERTA RACHUNKÓW


Podstawowy rachunek płatniczy

dedykowany jest dla osób, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego. Posiadanie podstawowego rachunku płatniczego daje możliwość bezpłatnego korzystania z podstawowych usług bankowych. Klient w pakiecie otrzymuje:
0 zł za prowadzenie rachunku,
0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej
0 zł za 5 dyspozycji w miesiącu do innych banków (przelewy elektroniczne i papierowe oraz zlecenia stałe)
0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej (płatniczej).

rozwiń▼


Produkty przypisane do rachunków bieżących

Home Banking
 • umożliwia dostęp do rachunków z miejsca pracy lub siedziby firmy
 • informacje o saldach na rachunkach klienta
 • informacje o dokonanych w dniu dzisiejszym operacjach na rachunkach
 • przegląd zgłoszonych ekspozycji
 • informacja o zleceniach oczekujących
 • tabela banków
 • anulowanie zlecenia przez klienta (przed akceptacją)
 • przeglądanie operacji archiwalnych
 • wydruk informacji o stanie zgłoszonych zleceń
 • wydruk wyciągu bankowego
 • wydruk informacji o obrotach na kontach
 • informacja o zleceniach archiwalnych na poszczególnych rachunkach
 • informacja o dostępnych lokatach
Program Home Banking jest elementem systemu Nowum Bank umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Do wykorzystania tej operacji potrzebna nam jest istniejąca sieć komunikacyjna.

Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz dla klientów instytucjonalnych Bank prowadzi usługi Internet Banking. Warunkiem korzystania z usługi Internet Banking jest złożenie wniosku oraz zawarcie umowy o korzystanie z Internet bankingu oraz posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania stron internetowych.

Internet Banking

System bankowości internetowej, która zapewnia naszym klientom:
 • bogatą funkcjonalność,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • oszczędność czasu, pieniędzy i wygodę,
 • dostępność do informacji o rachunkach przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • internet daje możliwość składania zleceń stałych i okresowych oraz tworzenie listy przelewów zdefiniowanych.

Bankomat
Automatyczne urządzenie służące do wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej, za pomocą, którego można uzyskać informację o stanie konta, przyjmować wpłaty na konto, doładować komórki.

SMS banking
Daje możliwość dostępu do informacji o saldzie i historii swojego rachunku za pomocą telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon, ponieważ informacja przychodząca w postaci SMS z banku jest dostępna i może być odczytana a każdej chwili z pamięci telefonu.

SMS można wysłać:
 • po każdej operacji bilansowej,
 • okresowo,
 • w odpowiedzi na otrzymany SMS

Karty płatnicze
Oferujemy posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz klientom instytucjonalnym międzynarodowe debetowe karty płatnicze, a w szczególności:

 1. Maestro,
 2. Visa Electron,
 3. Visa Electron ”młodzieżowa”,
 4. Visa Business Electron.
 5. MasterCard
 6. MasterCard „młodzieżowa”
 7. Visa Electron payWave
 8. Visa Electron payWave „młodzieżowa”
 9. MasterCard NFC
Karty płatnicze, mogą być wydane Posiadaczowi ROR oraz osobom wskazanym przez Posiadacza ROR. W przypadku ROR osoby małoletniej Bank może wydać tylko jedną kartę płatniczą wyłącznie Posiadaczowi ROR. Karty płatnicze są własnością Banku i na żądanie Banku muszą być zwrócone.

Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i używania kart płatniczych określają odrębne regulaminy oraz umowy.

Karty umożliwiają posiadaczowi zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką. Dają możliwość całodobowego dostępu do swoich środków finansowych na rachunkach.

Operacje płatności powodują potrącenie sumy z rachunku bieżącego posiadacza.

Wszelkie transakcję wymagają jedynie znajomości kodu PIN.

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:

Zespół Zastrzegania Kart - czynny przez całą dobę:
 1. Nr telefonu w kraju (+48) 0-22/515 31 50
 2. Nr telefony w przypadku połączeń z zagranicy (+48) 0-22/515 31 50
Pamiętaj!
 1. Zastrzeżenie, dokonane jest do końca terminu ważności Karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą.
 2. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.
 3. W przypadku utraty Karty oraz jej zastrzeżenia, Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej Karty – należy wypełnić wniosek w Oddziale Banku. Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty !!!
Karta Przedpłacona
Bank Spółdzielczy w Stegnie zaprasza Państwa serdecznie do skorzystania z naszego nowego produktu jakim jest „KARTA PRZEDPŁACONA".

Atutami kart przedpłaconych są:
 • możliwość założenia, lub podarowania osobie, która ukończyła 13 lat,
 • bezpieczeństwo – każda transakcja wykonana karta jest autoryzowana, co uniemożliwia przekroczenie stanu wolnych środków oraz posłużenie się kartą zagubioną lub skradzioną,
 • możliwość wypłaty gotówki w każdym bankomacie akceptującym karty MASTERCARD,
 • używanie kart z wyodrębnionymi środkami da zakupów internetowych.
Karta przedpłacona posiada dużo więcej zalet, jest również fantastycznym produktem stworzonym pod kontem naszych pociech, gdyż od młodych lat mogą uczyć się gospodarowania pieniążkami. Rodzice mogą lokować kieszonkowe w bezpiecznej „skarbonce" i jednocześnie kontrolować wydatki dzieci. Karta przedpłacona spełnia się również w chwili wyjazdu np. na kolonie, na wakacje. W każdej chwili rodzic może dokonać wpłaty na kartę , gdy np. zabraknie dziecku pieniążków, a co najważniejsze dziecko nie jest narażone na niebezpieczeństwo złodziejaszków. Kartę w przypadku zagubienia lub kradzieży od razu można zastrzec i środki na karcie będą bezpieczne. Warunki otrzymania i prowadzenia karty przedpłaconej są bardzo dogodne, zachęcające i proste. Zapraszamy Państwa serdecznie do placówek naszego Banku celem zapoznania się z warunkami i założenia „KARTY PRZEDPŁACONEJ” naprawdę warto skorzystać z takiej oferty. Czekają na Państwa również gadżety do każdej założonej karty.

Bankofon

Telefoniczne sprawdzanie salda na rachunku. Nabycie dostępu do Bankowego Systemu Informatycznego upoważnia do korzystania z niego bez ograniczeń czasowych. Z bankowego Systemu Informatycznego BANKOFON mogą korzystać klienci Banku Spółdzielczego w Stegnie posiadający rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki bieżące i pomocnicze.

rozwiń▼


Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto za złotówkę

,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,
Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard.
Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych
Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie.
 

rozwiń▼


Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR.

ROR umożliwia jego Posiadaczowi m.in.:
 • Gromadzenie środków,
 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • Przelewy krajowe i zagraniczne,
 • Złożenie środków na terminowej lokacie oszczędnościowej,
 • Usługa SMS Banking – na wniosek Klienta,
 • Otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych,
 • Uzyskanie zgody na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego,
 • Uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR,
 • Uzyskanie kredytu gotówkowego, mieszkaniowego na warunkach określonych dla Posiadaczy ROR, korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach ROR, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.

Karty płatnicze
Oferujemy posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz klientom instytucjonalnym międzynarodowe debetowe karty płatnicze, a w szczególności:

 • Maestro,
 • Visa Electron,
 • MasterCard
 • Visa Electron payWave
 • MasterCard NFC
Karty płatnicze, mogą być wydane Posiadaczowi ROR oraz osobom wskazanym przez Posiadacza ROR. W przypadku ROR osoby małoletniej Bank może wydać tylko jedną kartę płatniczą wyłącznie Posiadaczowi ROR. Karty płatnicze są własnością Banku i na żądanie Banku muszą być zwrócone. Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i używania kart płatniczych określają odrębne regulaminy oraz umowy. Karty umożliwiają posiadaczowi zakup dóbr i usług bez płacenia gotówką. Dają możliwość całodobowego dostępu do swoich środków finansowych na rachunkach. Operacje płatności powodują potrącenie sumy z rachunku bieżącego posiadacza. Wszelkie transakcję wymagają jedynie znajomości kodu PIN.

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:

Zespół Zastrzegania Kart czynny przez całą dobę:
 • Nr telefonu w kraju (+48) 0-22/515 31 50
 • Nr telefony w przypadku połączeń z zagranicy (+48) 0-22/515 31 50
Pamiętaj!

Zastrzeżenie, dokonane jest do końca terminu ważności Karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.W przypadku utraty Karty oraz jej zastrzeżenia, Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej Karty –należy wypełnić wniosek w Oddziale Banku.Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty !!!

rozwiń▼


Konto osobiste dla młodych

 • Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, tzn. osoby, która nie ukończyła 18 roku życia,
 • Osoba małoletnia może dysponować środkami z rachunku bankowego po ukończeniu 13 roku życia, o ile:
  • złoży w Banku wzór podpisu,
  • przedstawiciel ustawowy nie sprzeciwił się temu na piśmie.
 • Po osiągnięciu pełnoletniości Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości, wówczas przestają obowiązywać ograniczenia.
Przeznaczenie rachunku
 • Konto może być otwarte i przeznaczone w przedziale wiekowym od 13-18 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, umowa może być przedłużona do czasu ukończenia nauki w szkole,
 • Przechowywanie środków pieniężnych,
 • Otrzymywanie na konto wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, takich jak stypendium, renta z ZUS, pieniądze od rodziców, wynagrodzenie za pracę
 • Otrzymywanie i korzystanie z kart bankomatowych,
 • Otrzymywanie historii rachunku – wyciągi raz w miesiącu są darmowe.

Karty płatnicze
Oferujemy posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior międzynarodowe debetowe karty płatnicze, a w szczególności:

 • Visa Electron "młodzieżowa",
 • Visa Electron payWave „młodzieżowa”
 • MasterCard „młodzieżowa”
W przypadku ROR osoby małoletniej Bank może wydać tylko jedną kartę płatniczą wyłącznie Posiadaczowi ROR. Karty płatnicze są własnością Banku i na żądanie Banku muszą być zwrócone.

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:
Zespół Zastrzegania Kart czynny przez całą dobę:
 • Nr telefonu w kraju (+48) 0-22/515 31 50
 • Nr telefony w przypadku połączeń z zagranicy (+48) 0-22/515 31 50
Pamiętaj!

Zastrzeżenie, dokonane jest do końca terminu ważności Karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.W przypadku utraty Karty oraz jej zastrzeżenia, Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie nowej Karty –należy wypełnić wniosek w Oddziale Banku. Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!!!

rozwiń▼


Rachunek oszczędnościowy w złotych

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego jest bezpłatne.
 • Raz w miesiącu można wypłacić gotówkę lub zrealizować przelew za darmo.
 • Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od wpłaconej kwoty.
 • Odsetki należne kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego lub w dniu zamknięcia Rachunku.
 • Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w:
  • placówkach bankowych w formie:
   • przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w Banku,
   • przelewów z innych banków,
   • wpłat gotówkowych,
  • placówkach pocztowych przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty.
 • Wpłaty gotówkowe na Rachunek mogą być wnoszone przez każdą osobę znającą numer Rachunku oraz imię i nazwisko Posiadacza rachunku.
 • Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 1.000 zł.
 • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty winien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały.
 • Dokument wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek, bez podania imienia i nazwiska oraz numeru Rachunku nie będzie przyjęty przez Bank do realizacji.
Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane:
 • w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych,
 • na podstawie ustnej dyspozycji do rąk Posiadacza/Współposiadaczy Rachunku lub pełnomocnika, z zastrzeżeniem, iż stan środków na Rachunku po dokonaniu wypłaty nie może być niższy niż kwota minimalna 1.000,-
Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie.
 • Wpłaty mogą być dokonywane przez każdą osobę znającą numer Książeczki, imię i nazwisko Posiadacza oraz numer rozliczeniowy Banku prowadzącego Rachunek.
 • Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty wnoszonej na Książeczkę, która nie może być niższa niż 20 zł.
 • Dyspozycje wpłat i wypłat realizowane są na podstawie dowodów wpłat/wypłat z wydrukowanym numerem Książeczki, które stanowią części składowe Książeczki.
 • Na dowodach wpłat i wypłat, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie imienia i nazwiska Posiadacza, należy w każdym przypadku (bez względu na to, kto dokonuje wpłaty lub podejmuje wypłatę) podać imię i nazwisko Posiadacza.
Pamiętaj!

Wszelkie operacje na rachunkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie możliwe są jedynie w Banku prowadzącym rachunek oraz w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Stegnie.

rozwiń▼


Rachunki walutowe w BS Stegna

Wyjeżdżając za granicę do pracy, należy zadbać o to, aby zarobione pieniądze szybko i bez zbędnych kosztów dotarły na konto, w BS Stegna. Należy spytać pracownika Banku o możliwość realizacji transakcji z zagranicy. Realizowanie operacji bezgotówkowych wymaga znajomości Nr Państwa konta bankowego oraz podania w Banku realizującym zlecenie kodu BIC/SWIFT: GBW C PL PP.

Rachunki walutowe prowadzone są w następujących walutach:
 • Dolarach amerykańskich - USD
 • Euro – EUR
 • Funtach Brytyjskich- GBP
Rachunki walutowe dla osób fizycznych:
 • Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a-vista,)
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 • Rachunki walutowe dla podmiotów gospodarczych:
 • Rachunki bieżące
 • Rachunki lokat terminowych

rozwiń▼


OFERTA RACHUNKÓW WYŁĄCZNIE DLA FIRM I INSTYTUCJI


Konto „Wiele za niewiele”

„Konto wiele za niewiele” to rachunek firmowy, dostępny za 10 zł miesięcznie, w ramach którego klient otrzymuje:
 • otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego,
 • wydanie i obsługę zbliżeniowej karty debetowej Mastercard,
 • aplikację mobilną Portfel SGB,
 • voucher AXA dotyczący pomocy w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,
Dodatkowo klient będzie mógł skorzystać:
 • karty paliwowej FLOTEX za dodatkowe 1 zł miesięcznie,
 • terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

rozwiń▼


Rachunek bieżący klientów instytucjonalnych

Bank prowadzi w szczególności następujące rachunki bankowe:
 • rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze), otwierane są na czas określony lub nieokreślony.
 • rachunki terminowe otwierane są na okresy obowiązujące w Banku dla danego rodzaju rachunku. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku terminowego wynosi dla rachunku: lokat terminowych - 500 zł,
W zależności od charakteru operacji Bank prowadzi dla Klienta następujące rachunki rozliczeniowe:
 • rachunek bieżący - służący do gromadzenia przez Posiadacza rachunku środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
 • rachunek pomocniczy - służący do prowadzenia przez Posiadacza rachunku określonego typu rozliczeń pieniężnych.
Przeznaczony jest dla:
 • Przedsiębiorstw państwowych
 • Spółdzielni
 • Spółek prawa handlowego
 • Samorządów terytorialnych
 • Stowarzyszeń, związków zawodowych i fundacji
 • Partii politycznych
 • Jednostek badawczo-rozwojowych
 • Kościelnych osób prawnych
 • Spółek cywilnych
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 • Wspólnot mieszkaniowych
Rachunek bieżący umożliwia jego posiadaczowi:
 • gromadzenie środków
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • otrzymanie międzynarodowej karty płatniczej
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez bank w ramach rachunku, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.
Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Nierezydenci prowadzący działalność w Polsce dodatkowo składają:
 • dokumenty określające status prawny nierezydenta, właściwe dla jego siedziby,
 • odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Polski (zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych).

rozwiń▼


OFERTA RACHUNKÓW WYŁĄCZNIE DLA ROLNICTWA


Rachunek bieżący rolników indywidualnych

Rachunek bieżący rolniczy przeznaczony jest dla osób zajmujących się działalnością rolniczą i hodowlaną, oprócz rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rachunek bieżący umożliwia jego posiadaczowi:
 • gromadzenie środków
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • otrzymanie międzynarodowej karty płatniczej
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez bank w ramach rachunku, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.

rozwiń▼


Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union