O Banku Oferta Opłaty i prowizje Oprocentowanie Kontakt Logowanie
Logowanie

Kredyty

Dodatkowe środki na realizacje Twoich planów

Lokaty

Wygodny sposób na lokowanie Twoich oszczędności

Rachunki

Proste rozwiązania dla każdego

Pozostałe produkty

Punkt doradztwa unijnego

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej podjęliśmy nowe wyzwania związane z wykorzystaniem środków unijnych, które możemy pozyskać w ilości jaką nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy. Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA pragną wspomóc Państwa w procesie pozyskiwania tych środków oferując profesjonalne doradztwo.

W Punkcie Doradztwa Unijnego SGB dowiecie się Państwo jakie środki i w jaki sposób można uzyskać w ramach:
 1. Działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) tj
  • renty strukturalne
  • wspieranie gospodarstw niskotowarowych
  • wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  • wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
  • zalesienie gruntów rolnych
  • dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
  • grupy producentów rolnych
  • uzupełnienie płatności obszarowych
 2. Środków strukturalnych dla rolników, rybaków, przedsiębiorstw oraz samorządów oferowanych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO)
  • SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
  • SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
  • SPO wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego
Punkt Doradztwa Unijnego SGB oferuje:
 • Pomoc w wypełnieniu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o dopłaty bezpośrednie
 • Doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej czyli co można uzyskać, jak, gdzie i kiedy
 • Doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego
 • Sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe

rozwiń▼


Zastrzeganie dokumentów

Bank Spółdzielczy w Stegnie jest uczestnikiem systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, aby tego dokonać należy niezwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Stegnie.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu.
Gdzie i jak zastrzegać?
W każdej placówce Banku Spółdzielczego w Stegnie.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:
 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,
 • karty płatnicze.

rozwiń▼


Zapisy bankowe

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Zgodnie z art.56.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: Małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Kwota ta nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przez śmiercią posiadacza rachunku.

rozwiń▼


Porady prawne

Bank Spółdzielczy w Stegnie świadczy dla swoich udziałowców porady prawne. Więcej informacji pod numerem 55-246-90-90.

rozwiń▼


Przekazy pieniężne Western Union

rozwiń▼


Przelew ekspresowy BlueCash

Przelew ekspresowy BlueCash to usługa, która umożliwia przekazanie pieniędzy na rachunek odbiorcy w innym banku w ciągu kilku minut. Transfer środków pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Stegnie a bankiem odbiorcy odbywa się niezależnie od międzybankowych sesji księgowych.Korzyści przelewu ekspresowego:
szybkość - błyskawiczne przekazywanie środków, szczególnie ważne przy pilnych zakupach w sklepach internetowych lub opłacie rachunków "na ostatnią chwilę"
oszczedność czasu - obie strony transakcji nie muszą już czekać kilkanaście godzin na przesłanie środków z rachunku na rachunek
łatwa obsługa - w zależności od potrzeb przelew może być wykonany przez użytkownika Internet Banking samodzielnie lub zlecony papierowo w placówce banku - analogicznie jak zwykły przelew
stała opłata - niezależna od wysokości przelewu, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe (obecnie jest to 5 zł za jeden przelew); maksymalna kwota przelewu ekspresowego wynosi 20 000 zł.

Lista banków do których można wysłać przelew >>

rozwiń▼


Udziałowcy

Dołącz do grona
udziałowców naszego banku

Centrala i placowki

Lokalizacja i kontakt
do naszych oddziałów

Sieć bankomatów

Znajdź bankomat
najbliżej Ciebie
BANKOWY FUNDUSZ
GWARANCYJNY
Przekazy Pieniężne
Western Union